Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 16 2017

4848 49c5
Reposted fromsunlight sunlight viablackheartgirl blackheartgirl
patyna
0322 f24f 500
Reposted fromsosna sosna viaangusiasty angusiasty

August 15 2017

patyna
patyna
2351 cbd2 500

reoffend:

My bath bomb decided to turn my bath into a Van Gough painting

August 14 2017

patyna
Chciałbym, żeby mnie to chuj, ale mnie to wcale nie chuj, mnie to bardzo i mnie to boli.
— Ochocki, Vithren

August 13 2017

patyna
patyna
patyna
Po czym poznać, że to ta jedyna?
Kiedy wolisz ją widzieć uśmiechniętą niż nagą.
— (via justhimblr)
5061 3bd3 500
Reposted frominkteller inkteller viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
patyna
5454 1453 500
Reposted frommisterpeter misterpeter viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
9145 3db7 500
Rothko
Reposted frommisterpeter misterpeter viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
Wspomnienie jest jedynym rajem, z którego nikt nas nie może wypędzić.
— Jean-Paul Sartre
patyna
patyna
Prawdziwe opanowanie jest wówczas, gdy zamiast podnieść głos, podnosisz tylko brew.
— ledwie poukładane
patyna
Wszystko co nie zostało do końca przecierpiane i rozwiązane, powraca.
— Hermann Hesse "Siddhartha"
patyna
- Co twoim zdaniem decyduje o szczęściu? - Dobrze dobrane leki psychotropowe.
— Piotr C. "BRUD"
patyna
believe this log
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl