Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 23 2017

8083 d1b3 500
Few Seconds Before Happiness ~1955
Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viapathetic8 pathetic8
patyna
5362 b2f8
Reposted frompikolokolo pikolokolo viavolldost volldost
patyna
5704 2193 500
Reposted fromalphabet alphabet viawhoville whoville
9014 a7c4 500

anitaleocadia:

Sophie Rambert - Mélancolie 1, pierre noire sur papier

Reposted fromkimik kimik viaTinchen Tinchen
patyna
Reposted fromFlau Flau viawonderfulnature wonderfulnature

July 21 2017

patyna
patyna
Pamięci nie obowiązuje wzajemność.
— Wiesław Myśliwski
patyna
Chciałabym mieć na własność kawałek plaży i morza.
patyna
patyna
patyna
patyna
6383 1d67 500
Reposted frommypinkflaming mypinkflaming viacudoku cudoku

July 18 2017

patyna
6027 370b 500
Reposted fromoll oll viacudoku cudoku
patyna
Przyszła w ostatniej chwili, bodaj po drugim dzwonku. W jej zachowaniu jednak nie było nic z pośpiechu, który cechował innych przybyłych w tym samym czasie. Ci wpadali do środka jak burza, z rozwianym włosem, i gnali na oślep do szatni, zdejmując okrycia w biegu; ona zaś - w zgrabnym kożuszku, z barwną chustą na szyi i w botach na obcasie z cholewkami do kolan - weszła spokojnie, godnie, zgoła majestatycznie, a bilet wyjęła z torebki (tej samej, którą miała na wernisażu w Zachęcie) nie wcześniej niż dopiero w przejściu do foyer, gdzie stały bileterki. Robiła wrażenie osoby o niezachwianej pewności, że spektakl nie zacznie się bez niej.
— Antoni Libera, "Madame"
Reposted fromcudoku cudoku
patyna
Psychologowie mówią, że to, co człowiek w sobie zdusił, nie przestaje istnieć, tylko dochodzi do głosu w podświadomości. I wtedy staje się niebezpieczne. Psychoterapia musi wyciągnąć to jądro, rzeczywisty problem, na światło dzienne.
— Ks. Tomáš Halik czeski filozof, teolog i eseista
Reposted fromkyte kyte viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
6280 1469 500
Reposted frommowmihou mowmihou viaihuntyoursoul ihuntyoursoul
patyna
8835 f1d8
Reposted fromczajnikq czajnikq viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
6124 65bb 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
patyna
5045 4eb0
Reposted fromretro-girl retro-girl viafatu fatu
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl