Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 29 2017

patyna
8324 afa2
patyna
Nie będziesz wyższy dzięki temu, że zetniesz komuś głowę.
— Grzesiak
Reposted fromNoemiJustine NoemiJustine viacudoku cudoku

June 28 2017

patyna
Jeśli próbowałaś się wtłoczyć w jakiś szablon i to się nie udało, masz najprawdopodobniej dużo szczęścia. Może i jesteś wyrzutkiem, ale ocaliłaś duszę. Bez porównania gorzej jest tkwić tam, gdzie nie mamy czego szukać, niż tułać się przez jakiś czas w poszukiwaniu psychicznego kontaktu, jakiego nam trzeba. Szukanie swego miejsca nigdy nie jest pomyłką. Nigdy. Po zimie zawsze przychodzi wiosna. Trwaj i wciąż szukaj Rób swoje, a w końcu odnajdziesz drogę.
— Clarissa Pinkola Estees

June 25 2017

patyna
4532 9be0
Gałczyński
patyna
6964 e36b 500
Reposted fromhagis hagis viacudoku cudoku

June 22 2017

patyna

June 21 2017

8465 f3c9 500

theonlyconsultingtimelady:

vashiane:

Natural Eye Color Chart

tag your eye color

A10-D34, depending on mood n the color I wear
Reposted fromMerelyGifted MerelyGifted
patyna
Reposted fromFlau Flau
patyna
8616 a107 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality
patyna
8628 f493
Reposted fromInnominate Innominate
patyna
8676 6fd4 500
Reposted fromministerium ministerium
patyna
patyna
patyna
3695 39da
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viacudoku cudoku
patyna
6347 9ad1 500
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viafatu fatu

June 20 2017

patyna
4718 337d
Reposted fromsohryu sohryu viasiostra siostra
patyna
8361 680e
Reposted fromredux redux viabealobster bealobster
patyna
patyna
7223 1a25 500
Reposted fromparkaboy parkaboy
patyna
7296 c576 500
Reposted fromKazeKashi KazeKashi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl