Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 19 2017

patyna
Reposted frompoprostujakub poprostujakub viasowa sowa

June 18 2017

patyna
3659 30b4
Reposted fromqb qb viamajkey majkey
patyna
6518 a719 500
Reposted fromkatastrofo katastrofo viaMaryiczary Maryiczary
patyna
0549 ce1e 500
Reposted fromparkaboy parkaboy viasowa sowa
patyna
patyna
3162 4d3a 500
Reposted fromsummer-vibes summer-vibes viapaulajna paulajna
patyna
1679 063e 500
Reposted fromkaiee kaiee via2gel 2gel
0157 be26
Reposted fromamberwaves amberwaves viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
2411 6efe 500
Reposted fromfmcg4545 fmcg4545 viamikrokosmos mikrokosmos

June 17 2017

patyna
5639 336e 500
Reposted fromtfu tfu viacudoku cudoku
patyna
Na którym to soborze ustalili, że zwierzęta nie mają duszy? Wczoraj widziałam w telewizji psa, nowofundlandczyka. Przebiegł sześćset kilometrów, żeby odnaleźć swoich państwa, kiedy wyjechali na wakacje w Pireneje. Jak dotąd nie spotkałam biskupa, który by się na to zdobył. Jeżeli ten pies nie ma duszy, to pytam, czym jest dusza i kto w ogóle ją ma?
— Kazimierz Brandys – Jak być kochaną
patyna
patyna
patyna
patyna
8703 a64b 500
Reposted frommeem meem viacudoku cudoku
patyna
Lepiej być skrzypieniem podłogi niż przeraźliwie przeźroczystą doskonałością.
— Zbigniew Herbert
Reposted frominpassing inpassing viacudoku cudoku
patyna
Gdybym rzucał się z okna za każdym razem, kiedy coś mi nie wyszło – spędziłbym życie w locie.
— Dmitrij Nagijew
Reposted fromikhakima ikhakima viacudoku cudoku

June 08 2017

9478 36b6 500

madnissneverclean:

thepaulrbear:

skeletosrex:

atomicovermind:

This is a fantastic logo. 

wow that rly is

This is the best piece of graphic design I’ve ever seen.

Graphic design really is their passion

Reposted fromcobbl3 cobbl3 viatediousuncle tediousuncle
1777 f3c0 500

ontheedgeofdarkness:

øjeRum

From the series, ‘Silent Figure With Landscape’, 2017

patyna
8967 a706
Reposted fromzciach zciach viaAndi Andi
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl