Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 01 2017

6860 7ba0 500

danascullys:

you used my comb

I thought I could trust you

Reposted fromtiberiusmulder tiberiusmulder viaKik4s Kik4s
9021 d9e7 500

May 31 2017

patyna
Nie jestem łatwy w związkach - to jedno
A w tych wyznaniowych to już na pewno
Kiedy wspólnota ramieniem mnie garnie
Niby się tulę, a trzymam gardę
— Spięty
Reposted fromKabotan Kabotan viaKaraluchowyBlok KaraluchowyBlok
patyna
patyna
Niedoskonałości nadają charakter.
— Gaba Kulka [w:] Wysokie Obcasy Extra, NR 1 (32) styczeń 2015
patyna
7243 aa4c 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viacudoku cudoku
patyna
2569 6ef6 500
patyna
4823 8523
Reposted fromJosette Josette viacudoku cudoku
patyna
Nie opłacało się ufać ludziom. To była dla nich za wysoka poprzeczka.
— Charles Bukowski
Reposted frompremonition premonition viacudoku cudoku
patyna

May 27 2017

patyna
8821 4dee
Reposted fromsolitaire solitaire
patyna
Reposted frommadn madn viacudoku cudoku

May 24 2017

patyna
Ernest Hemingway, laureat literackiego Nobla, siedział pewnego dnia w knajpie wśród przyjaciół. Z rozmowy o literaturze wywiązał się zakład – 10 dolarów dla tego, kto napisze najkrótszą smutną historię. Hemingway naskrobał coś szybko na serwetce. Sześć słów (po przetłumaczeniu wyszło mi siedem), dzięki którym wygrał:

„Do sprzedania: dziecięce buciki, nigdy nie używane.”
— Paweł Tkaczyk, "Niedziela narracjonistów: najkrótsza smutna opowieść", paweltkaczyk.com, 07.04.13
5394 a362

mccoymostly:

laughoutloud-club:

Slayed alright

Have had this conversation.

Was epic.

patyna
patyna
6840 1497 500
jedynym złym krokiem jest ten niezrobiony!
[przyklejone w tramwaju, 8 X '13]
patyna
Pielęgnujcie przypadkową życzliwość i piękne czyny pozbawione sensu.   
— Mariusz Szczygieł - "Zrób sobie raj"
patyna

May 21 2017

patyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl