Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 17 2017

patyna
Reposted fromcarfreitag carfreitag

March 15 2017

7022 16a4

What do you prefer?

Reposted frommyry myry
6820 2949 500

thebutterflybabe:

‘Cicada’ is a direct derivation of its Latin origin, meaning ‘tree cricket’. There are 1300 species of cicada are found worldwide, with the majority in the tropics. Most are restricted to a single region with a very limited range.

Reposted fromwitchpunk witchpunk
6974 3aaa 500

denchgang:

bluecaptions:

How English has changed in the past 1000 years.

the big mans a lad i have fuck all, he lets me have a kip in a field he showed me a pond 

Reposted fromusbdongle usbdongle
6724 8fad 500

sixpenceee:

Mykie is a self-taught LA based professional beauty and special effects makeup artist. Unlike many other beauty gurus, she doesn’t restrict herself to preppy glamorous looks. Instead, she goes for scary and sometimes downright gross special effects. The artist shows her works on Youtube and Instagram and has more than one million followers.

Take a look at some of her amazing work where she shows off both the Glamorous and the Gory side of her creepy creations. As the makeup artist says herself ‘Things are about to get pretty ugly’. (Source)

6718 b6c7 500

rosescaitydblog:

sixpenceee:

A Cocaine Alert in Amsterdam.

(Picture Source)

Oh shit!

patyna
W każdym razie wino piją ci, którzy lubią żyć. Wódkę piją ci, którzy chcą stracić przytomność.
— Agnieszka Osiecka, Rozmowy w tańcu
Reposted fromkropki kropki viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
2181 e46a 500
patyna
3666 88a3 500
"Łódź, kurwa." - Miauczyński
patyna
8902 4131 500
zupa wie najlepiej.
Reposted fromsentymentalna sentymentalna viaohgodwhy ohgodwhy

March 14 2017

patyna
2312 844a
Reposted frommental-cat mental-cat viablaszczu blaszczu
patyna
6604 8ea0 500
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viasstefania sstefania
patyna
9081 867e
Reposted fromverronique verronique viablaszczu blaszczu
patyna
Zamieniliście świat w tak wielki obóz koncentracyjny, że nie potrzeba nawet drutów kolczastych i psów, gdyż i tak nie ma gdzie uciec.
— Marek Hłasko
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaundonee undonee
patyna
Chciałbym
zrozumieć człowieka,
który skacze z szesnastego piętra
i w locie krzyczy:
- Nie ma śmierci!

Chciałbym
zrozumieć drzewo,
które w samym środku lata
próchnieje.

Chciałbym
zrozumieć mordercę,
który klęczy nad swoją ofiarą
i płacze.

Chciałbym
zrozumieć Einsteina,
który na łożu śmierci mówi:
- Umieram
i nie wiem, co to wiatr.

Chciałbym
zrozumieć mężczyznę,
który stoi na czubku Everestu
i mówi:
- Nie wiem,
jak stąd zejść.

Chciałbym
zrozumieć kroplę rosy,
która mówi:
- Boję się deszczu.

Chciałbym
zrozumieć króla,
który w chwili koronacji mówi:
- Tak oto
traci się wolność.

Chciałbym
zrozumieć chłopaka,
który podciął sobie żyły
w stacji honorowego krwiodawstwa.

Chciałbym
zrozumieć przyjaciela,
który umarł dwa lata temu
i do tej pory jeszcze nie wrócił.

Chciałbym
zrozumieć faceta,
który patrzy w lustro i mówi:
- To nie jestem ja.
— Borszewicz
Reposted fromwstydem wstydem viagitana gitana
patyna
3964 0fb0
Reposted fromlittlefool littlefool viaStenzer Stenzer
patyna
Może to i prawda, że Pan Bóg stworzył człowieka, ale jeżeli tak, to na pewno nasrał mu przy tym do głowy, bo patrząc na siebie i na bliźnich, już innego wytłumaczenia tej agresywnej głupoty nie widzę.
— Sławomir Mrożek
patyna
8560 0a9d
osiecka.
Reposted fromrol rol viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
2088 e22e 500
Reposted fromonnomnom onnomnom viamikrokosmos mikrokosmos
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl