Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 05 2017

patyna
Reposted fromSchattenhonig Schattenhonig viaTycja Tycja
patyna
0733 5f5c 500
Reposted frompffft pffft vianieobecnosc nieobecnosc
patyna
1490 41b5 500
Reposted fromoll oll vianieobecnosc nieobecnosc
patyna
Nie ma we mnie dawnych marzeń. Niczego nie planuję. Mało wymagam od innych. Właściwie to niczego nie oczekuję. Nie stawiam warunków. Zaczęłam rozumieć, że na niewiele rzeczy w życiu mam wpływ. Mogę być odpowiedzialna jedynie za siebie, nie za innych. Życie to labirynt wyborów. Czasami trzeba puścić wszystko wolno, nieważne jak bardzo jest nam tego żal i że kiedyś pokładaliśmy w tym nadzieję. Trzeba iść dalej. Mieć w sobie siłę żeby niepotrzebne emocje zostawić w przeszłości, a nie toczyć walkę z samym sobą. Chcę odetchnąć świeżym powietrzem i zakończyć to, co niepotrzebne. Jedynie tęsknota czasami rozrywa mi skórę. Ale to nie tęsknota za Tobą. Nie miej złudzeń. Ja tęsknię za sobą.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate vialeksandra leksandra
patyna
patyna
9966 1a09 500
Reposted fromgainaxing gainaxing viaLogHiMa LogHiMa
patyna
patyna
Everything is temporary.
— 3 words that completely changed my life once I fully accepted them -lunacrystals (via perfect)
patyna
Reposted fromFlau Flau viaSpecies5618 Species5618
patyna
6781 5dcc
BEST PLAN
Reposted fromlordofdragonss lordofdragonss

December 04 2017

patyna
3472 adfb 500
Reposted fromkaiee kaiee viaToshi Toshi
patyna
 Hubert, nie zachowuj się jak cham. Przeproś panią - powiedziałem.
- Ale to tylko kelnerka - prychnął. - Na dodatek gówniana kelnerka, które nie wie, co sprzedaje.
- Och, szanowny panie, nie jest sprawą mężczyzny uczyć kobietę, czy coś robi dobrze, czy źle. Mężczyzna ma ją szanować. Mężczyźni mieliby raj na ziemi, gdyby tylko zaczęli szanować kobiety - powiedział i poprawił muszkę.
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viaRuda-Shuty Ruda-Shuty
patyna
2400 2689
Reposted fromLane Lane viaelala elala
patyna
0000 3929 500
Reposted fromcallitwhatyouwant callitwhatyouwant viaaskman askman
8083 d1b3 500

strawberriblond:

a-catbragsonelie:

sixpenceee:

Few seconds until happiness. Picture taken in 1955.

This is so adorable

This is the cutest photo! 😍

Reposted fromrhomaa2 rhomaa2 viamyinstantneed myinstantneed
patyna
4849 f8ae 500
prosidełko.
Reposted fromMaryiczary Maryiczary viainzynier inzynier
patyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl