Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 28 2016

patyna
Reposted fromFlau Flau via919 919
patyna
Reposted frompjoter pjoter via919 919
patyna
Nic człowieka tak nie charakteryzuje jak rodzaj zabawy, której szuka.
— Kazimierz Przerwa-Tetmajer

September 27 2016

patyna
patyna
patyna
5018 3038
Reposted fromkarahippie karahippie viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
We mgle się wszystko nurza, samotność domów i bram. Drzewo nie widzi wzgórza, każdy jest sam.
Pełen przyjaciół był świat, światło sprzyjało życiu. Teraz, gdy spada mgła, wszystko zanika w ukryciu.
Zaprawdę nie wie nic, kto nie przebywał w mrokach, kto ócz nie widzi i lic — powszędy ciemność głęboka.
Dziwnie we mgle wędrować, życie kołacze u bram. Człowiek przed ludźmi się chowa, każdy jest sam.
We mgle - Hermann Hesse 
— We mgle - Hermann Hesse
Reposted fromnomadicsoul nomadicsoul viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
9535 6815
Reposted fromshar17666 shar17666 viaillumination illumination
patyna
9558 3187 500
Reposted fromooxx ooxx viaillumination illumination
patyna
Myślę, że byłbym najgorszym z możliwych psychiatrów, gdyż rozumiałbym każdego z moich pacjentów i przyznawałbym mu rację.
— Emil Cioran
Reposted frommanekin manekin viaillumination illumination
patyna
6757 a503 500
patyna
patyna
8949 30a1 500
Mr. Robot S01E01
patyna
1901 57bc 500
Reposted fromhagis hagis viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
8966 a7af
Reposted fromnuclear-raven nuclear-raven viaMagnolia11 Magnolia11

September 22 2016

2842 af30 500
patyna
Najprostsze wyjście - pomyślał mistrz - oszaleć. Przestać kontrolować sytuację. Położyć się na fali. Dać się ponieść. 
— Marcin Świetlicki, Jedenaście
Reposted fromvianne vianne viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
Na filmach zawsze pokazują efekty terapii psychologicznej
w postaci jakichś nagłych objawień. Bohaterowie przeżywają olśnienia, padają sobie w ramiona, mówią: "Kocham Cię"
albo "Zawsze byłam z Ciebie dumna" i już. Wszyscy wszystko rozumieją, a potem już jest cudownie. W rzeczywistości nie ma żadnych spektakularnych efektów. Żadnych harf, tęczy
i kwietnych płatków. Ludzie dochodzą do siebie miesiącami, tysiące razy tracąc wiarę i nadzieję i zamęczając najbliższych.
To jest jak fizjoterapia. Niektórzy upadają tak boleśnie, że potem muszą od nowa uczyć się chodzić. I czasami już zawsze kuśtykają.
— Jarosław Grzędowicz "Księga jesiennych demonów"
patyna
1734 5869
Reposted fromardoise ardoise vianoisetales noisetales
patyna
1606 b628 500
vsauce
Reposted fromBananaRama BananaRama vianoisetales noisetales
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl