Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 18 2018

patyna
6718 ec6a
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
6752 0270
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
6750 1009
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
0443 8fb5 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
9853 b03e 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
3580 969e 500
Reposted frompulperybka pulperybka viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
jeśli myślisz, że coś jest dla ciebie absolutnie najważniejsze, jeśli tak czujesz, że dla jakiejś sprawy zrobisz absolutnie wszystko, to bardzo łatwo cię wykorzystać.
— Jakub Żulczyk "Wzgórze Psów"
patyna
Motywuj mnie, wspieraj mnie albo spierdalaj mi z drogi.
patyna
patyna
Mieliśmy wszyscy modne ciuchy i byliśmy mistrzami ciętej riposty, ale nigdy nie rozmawialiśmy naprawdę.
— Najgorszy człowiek na świecie-Małgorzata Halber
patyna
patyna
patyna
patyna
patyna
9490 e6ef 500
Reposted fromanheros anheros viairmelin irmelin
patyna
4827 c362 500
Reposted fromctrl-c ctrl-c viairmelin irmelin
patyna
3520 a459 500
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin

August 22 2018

patyna
4527 8452 500
patyna
patyna
Co się stało z kontaktem wzrokowym? Czasami można odnieść wrażenie, że ludzie przestali go utrzymywać. Pozdrawiamy znajomych, w ogóle na nich nie patrząc. Tak samo rozmawiamy ze sprzedawcami w sklepie. Prowadzimy długie dysputy z kolegami z pracy i również unikamy kontaktu wzrokowego. Odwracanie wzroku zamiast patrzenia sobie w oczy jest szczególnie rozpowszechnione wśród młodych. Dlaczego kontakt wzrokowy jest taki onieśmielający?
— Jennifer L. Scott, "Szkoła wdzięku Madame Chic"
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl