Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

March 23 2017

patyna
patyna
8028 cef2 500
Reposted fromburnmyshadow burnmyshadow viamikrokosmos mikrokosmos
1538 1c3a 500

wasbella102:

Midnight Storm: Stas Orlovski

Reposted fromkimik kimik viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
Reposted fromKara1969 Kara1969 viaaniuszka aniuszka
patyna
Reposted fromcarfreitag carfreitag viaaniuszka aniuszka
patyna
6179 d084
Reposted fromCattleya Cattleya viainspirations inspirations
7055 c178 500
Reposted fromamatore amatore viainspirations inspirations
patyna
0357 f35d
Reposted fromscorpix scorpix viainspirations inspirations
patyna
4636 0c4e 500
Reposted fromkelu kelu vianesrait nesrait
9703 2fd0 500
Reposted fromidiod idiod viawonko wonko
patyna
6909 b603 500
Reposted frompierdolony pierdolony viavolldost volldost
patyna
0894 a095 500
Salome (detail) by Hope Gangloff
patyna
Życzyłabym sobie z rozmachem mieć wszystko w dupie.
— M. Halber
patyna

Momenty w których łamie nam się głos, należą do najważniejszych.

— malutkizaczarowanyswiat
patyna
traktujesz ich jakby 
mieli takie serce jak ty 
ale nie każdy potrafi być tak 
delikatny i czuły
nie widzisz
jacy są naprawdę 
widzisz jacy 
mogliby być
dajesz i dajesz aż 
wydzierają z ciebie wszystko
i zostawiają pustkę 
— Rupi Kaur, Mleko i miód
patyna

March 22 2017

patyna
Większość ludzi jest z kimś ze strachu przed samotnością. Ty szukasz magii. To rzadkość.
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl