Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

February 22 2017

patyna
Uważam, że powinno się w ogóle czytać tylko takie książki, które człowieka gryzą i dźgają. Gdy książka, którą czytamy, nie budzi nas uderzeniem pięści w łeb, to po cóż ją czytamy? Żeby nas uszczęśliwiła? Mój Boże, szczęśliwi bylibyśmy właśnie, w ogóle nie czytając książek, a takie książki, które nas uszczęśliwiają, moglibyśmy od biedy pisać sami. Potrzebujemy jednak książek działających na nas jak bardzo bolesne nieszczęście, jak śmierć kogoś, kto był nam droższy niż my sami, jak gdybyśmy zostali porzuceni głęboko w lesie, z dala od ludzi, jak samobójstwo. Książka musi być siekierą na zamarznięte morze w naszym wnętrzu.
— Franz Kafka
patyna
patyna
6201 129c
Reposted fromcarol91 carol91 viapiar piar
patyna
2563 105f
Reposted fromhagis hagis viagaiqus gaiqus
patyna
1774 bb94
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viaoczykocie oczykocie
patyna
5945 7842 500
7303 554e
Young Colin Firth.

February 21 2017

patyna
Pamiętaj, że nieotrzymanie tego, czego pragniesz jest czasami cudownym zrządzeniem losu.
— Dalajlama
Reposted frommasala masala viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
2218 b5f5 500
Reposted fromQuadraphonic Quadraphonic viawronek wronek
patyna
patyna
Ale są niektóre rzeczy, w których nikt nikomu nic nie pomoże, w których na nic się zda mądrość i nauka drugiego. Bo trzeba do nich dojść samemu. Własnym rozumem, własnym wyczuciem, własną stopą wydeptać. Własnymi nieszczęściami. Jest kilka takich rzeczy, gdzie trzeba być samoukiem.
— E. Stachura
patyna
patyna
8134 3f7f 500
patyna
Zmiana nie jest najgorsza. Należy się niepokoić, gdy nic się nie zmienia.
— C.C. Hunter
patyna
patyna

February 19 2017

patyna
1552 cb16 500
Reposted fromkoprobo koprobo viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
patyna
6080 9d0f 500
Reposted fromkaiee kaiee viajestjuzwiosna jestjuzwiosna
patyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl