Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 14 2019

patyna
6178 b47c 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
patyna
9709 d747 500
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viamikrokosmos mikrokosmos
patyna
7401 bfa7
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
patyna
2041 5b1d
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin
patyna
7231 25c4 500
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viairmelin irmelin
patyna
5307 e95f 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
Alfabet udanych związków kulinarnych
Reposted fromsober sober viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
4110 af6d 500
Reposted fromowca owca viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
To przypadek tworzy najpiękniejsze historie o miłości. Uczucie rodzi się w miejscach po których się tego nie spodziewamy, w czasie w którym o tym nie marzymy, w ludziach którzy jeszcze do niedawna się nawet nie znali. Wciąż zachwycam się tą chemią przypadku, nazywaną przez niektórych przeznaczeniem.
— Moja dusza pachnie Tobą
patyna


Nie chcę, abyś był we mnie szalenie zakochany.
Zakochanie to nie miłość.
Chcę, abyś mnie kochał - czasem rozsądnie, czasem spontanicznie, nie rzucił dla mnie świata, ale się tym światem dzielił.
Nie obiecuj, że mnie nie zostawisz, nie kocha się słowami.
Po prostu mnie nie zostawiaj i nie mów nic.

— Przyjdź do mnie o 04:00...
patyna
Gdzie te czasy, kiedy pułkownik Wieniawa-Długoszowski przesłał znajomej damie bukiet kwiatów, a w załączonym liściku napisał: „Szanowna Pani! Zeszłej nocy śniła mi się Pani w taki sposób, że poczułem się zobowiązany".
— Piotr C. "BRUD"
Reposted frompanikea panikea viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
2098 8221 500
Reposted fromRowena Rowena viamysli-wloczykija mysli-wloczykija
patyna
Reposted fromFlau Flau viairmelin irmelin
patyna

Diabli wiedzą, czym to się skończy ale dobrze, że się zaczyna.

— A. Sapkowski
patyna
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin
patyna
5267 336e 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
patyna
9524 932e 500
Reposted fromsoftboi softboi viairmelin irmelin
patyna
1984 bookcover by Patrick Pichler & Wolfgang Warzilek
patyna
patyna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl