Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 19 2018

patyna
7757 7b13 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
patyna
8395 1e09 500
Reposted fromtfu tfu viairmelin irmelin
patyna
Reposted fromavooid avooid viairmelin irmelin
patyna
8071 8ff9
Reposted fromhalucine halucine viairmelin irmelin

January 17 2018

patyna
5396 8289 500
Reposted frompalesoap palesoap viabladeush bladeush

January 14 2018

patyna
Reposted fromworst-case worst-case viafatu fatu
patyna
Nigdy już się nie dowiem,
co myślał o mnie A.
Czy B. do końca mi nie wybaczyła.
Dlaczego C. udawał, że wszystko w porządku.
Jaki był udział D. w milczeniu E.
Czego F. oczekiwał, jeśli oczekiwał.
Czemu G. udawała, choć dobrze wiedziała.
Co H. miał do ukrycia.
Co I. chciała dodać.
Czy fakt, że byłam obok,
miał jakiekolwiek znaczenie
dla J., dla K. i reszty alfabetu. 

— Wisława Szymborska
Reposted fromnictuniema nictuniema viafatu fatu
patyna
7678 fe1d
Agnieszka Osiecka i Marek Hłasko
Reposted fromnotallaboutbritish notallaboutbritish viafatu fatu
patyna
W każdym z nas jest dość istotny obszar tajemnicy i odrębności. Nawet jakby się bardzo chciało, to się nie wpuści tam drugiej osoby. W hiszpańskim jest na to słowo „incommunicado” – obszar nieprzekazywalny.
— Danuta Golec w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Kochaj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku
patyna
4563 5291 500
Reposted fromEtnigos Etnigos viabladeush bladeush
4404 32fd
Reposted fromsuperlog superlog viabladeush bladeush
patyna
6944 0724
Reposted fromAMPLIDUDE AMPLIDUDE
patyna
Reposted fromgdziejestola gdziejestola
patyna
Moja cykliczność jawy i snu nie ma nic wspólnego z dobą.
— Miron Białoszewski, Tajny dziennik
Reposted fromlovvie lovvie
patyna
Jai Llewellyn
Reposted frombabyface babyface
patyna
Reposted frombabyface babyface

January 13 2018

patyna
Za tych, co szaleni. Za odmieńców. Buntowników. Awanturników. Niedopasowanych. Za tych, co patrzą na świat inaczej. Oni nie lubią zasad. Nie szanują status quo. Można ich cytować, można się z nimi nie zgadzać; można ich wysławiać, można ich zniesławiać. Ale jednego nie można zrobić - nie można ich ignorować. Bo to oni zmieniają świat. Popychają ludzkość do przodu. I choć niektórzy mogą widzieć w nich szaleńców, my dostrzegamy w nich geniusz. Ponieważ to ludzie wystarczająco szaleni, by sądzić, że mogą zmienić świat... są tymi, którzy go zmieniają.
— Walter Isaacson
Reposted frompuella13 puella13 viacudoku cudoku
patyna
Nie jesteśmy wcale wspaniałym pokoleniem. Jesteśmy bandą przyspawanych do internetu, otępiałych od przestymulowania idiotów. Zamiast przeżywać cokolwiek, myślimy tylko jak o tym przeżyciu poinformować resztę.
— Jakub Żulczyk
patyna
Dobre życie kojarzy mi się z tańcem. Rzeczywistość nieustannie się zmienia, trzeba podążać za jej ruchami. Niektórzy interpretują życie jako walkę, ale nie mają wielkich szans. Z czasem na pewno nie wygrają. Zamiast walki możesz wybrać współpracującą aktywność. Jak w seksie albo w tańcu – te dwie czynności to najlepszy obraz współpracy. Musisz być w ruchu, miękki, elastyczny, słuchać muzyki i śledzić ruchy partnera. Jest przypowieść o dwóch Żydach, którzy musieli przejść po linie nad przepaścią. Pierwszy przeszedł. „Jak ci się udało?!” – krzyczy drugi ze swojego brzegu. „Nie wiem. Jak mnie przechylało w lewo, to się odchylałem w prawo!”. Cała tajemnica. Karl Jaspers mówił to samo: „Są takie chwile w życiu, kiedy musisz się przycisnąć, są też takie, w których – jak rzeczywistość cię przyciska – musisz sobie odpuścić. I najważniejsze, żeby umieć je od siebie odróżnić”.
— dr hab. Bartłomiej Dobroczyński w rozmowie z Grzegorzem Sroczyńskim, "Żyj wystarczająco dobrze"
Reposted fromcudoku cudoku
1854 f965 500

straycatarts:

Progress!

Reposted fromstraycat straycat viairmelin irmelin
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl